Netwerk

De doelgroep waarop OOST zich richt, is breed samengesteld. Het gaat om

• Gemeenten: ambtenaren, bestuurders, raadsleden
• Provincie: ambtenaren, bestuurders, statenleden
• Waterschappen
• Professionals: adviseurs erfgoed, cultuurhistorici, bouwhistorici, monumentendeskundigen   landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen, welstandsadviseurs, vastgoedadviseurs, werknemers van woningbouwcorporaties, etc.
• Projectontwikkelaars, makelaars, rentmeesters, landgoedeigenaren en -beheerders, etc.
• Studenten
• Geïnteresseerde burgers

Velen wonen en werken in Gelderland. Ook van buiten de provincie is de aandacht groot.

Social media
Om de leden van dit grote netwerk optimaal met elkaar te kunnen laten "praten", om het mogelijk te maken over en weer kennis en informatie uit te wisselen, om discussies te voeren, om ontwikkelingen te volgen en kansen te peilen: voor dat alles zijn de social media onontbeerlijk. Er wordt dan ook zoveel mogelijk verwezen naar LinkedIn en de daar in het leven geroepen OOST groep.

Ook Twitter wordt volop gebruikt, met name om aan te kondigen dat er nieuwe publicaties zijn. Zie @OOSTwebsite. Uiteraard kunnen gebruikers tevens verwijzen naar Facebook, Google+ en andere platforms.

Reacties op publicaties
Bij elke gepubliceerde bijdrage kan de lezer onmiddellijk een reactie kwijt. Die reacties worden ook steeds vermeld en ze blijven beschikbaar in het archief van deze website

OOST-nieuwsbrief en RSS
Bijblijven kan op twee manieren: u kunt zich inschrijven voor de regelmatig verschijnende OOST-nieuwsbrief. Zie de link in de rechter zijbalk.
U kunt ook kiezen voor de RSS-feeds. Via de RSS-pagina kunt u een abonnement instellen.