OOST│nieuwsbrief maart 2014

19 Maart 2014


Ook kans voor erfgoed: Feest van de natuur

In Frankrijk bestaat het al zeven jaar. In Nederland is het in 2014 voor het eerst. Het Fête de la Nature. Het weekeinde van 24 en 25 mei is door een... [lees verder]

Zandwegen

Bij het in kaart brengen van cultuurhistorische waarden komen ook tal van historische lijnen in beeld: bijvoorbeeld historische wegen. Daartoe horen... [lees verder]

Erfgoedrecreatie: verbinden van mensen, landschap en historie

Fietsen over een rivierdijk, wandelen door een geometrisch park, paardrijden over een oude Hessenweg, feesten in een tot disco omgevormde fabriek. De... [lees verder]

Nieuwe kansen voor oude gebouwen

Herbestemming was enkele jaren geleden een onderwerp dat eigenlijk alleen bij beschermde monumenten ter sprake kwam. In de bouwwereld bestond... [lees verder]

Basistraining Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren in het kader van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie een basistraining... [lees verder]