Spelregels voor het gebruik van de website OOST

Weblog
De website OOST is opgezet als een doorlopende informatievoorziening, als een weblog. Nieuwsfeiten , artikelen en columns worden op de openingspagina onder elkaar getoond, de laatst gepubliceerde steeds bovenaan.
Op de openingspagina wordt een bijdrage aangeduid door de kopregel (de titel) en de eerste ca 150 karakters (oftewel ca 15 woorden). Ook de naam van de auteur, het soort bijdrage (nieuws, artikel of column), de plaatsingsdatum en standaard één afbeelding worden getoond. Via de lees verder-link kom je bij de complete tekst.

Publiceren van bijdragen
Het plaatsten (publiceren) van bijdragen kan alleen als de auteur of correspondent een gebruiksaccount heeft. Vaste redacteuren hebben zo’n account, anderen kunnen er een aanvragen bij de webredactie (m.bogie@geldersgenootschap.nl).
Het gebruiksaccount geeft via de inlogpagina toegang tot de pagina waar de bijdrage kan worden gepubliceerd.

De opbouw van de bijdragen
Per soort bijdrage gelden simpele spelregels. Als volgt:
Nieuwseen signalement van een vermeldenswaardige gebeurtenis, eventueel maar niet noodzakelijk met een eigen oordeel en liefst verwijzend naar eventuele bronnen | de omvang is maximaal 180 woorden | de kop is pakkend en telt maximaal 6 woorden | standaard één afbeelding .
Artikel: een complete informatieve beschrijving van een vermeldenswaardige gebeurtenis, met een eigen oordeel en liefst verwijzend naar bronnen | de omvang is maximaal 500 woorden | de kop is pakkend en telt maximaal 6 woorden | minimaal één beeld en maximaal 4.
Column: persoonlijk getinte waarneming, verzuchting of oproep | de omvang is maximaal 200 woorden | de kop is pakkend en telt maximaal 6 woorden | standaard één afbeelding.

Algemene spelregels
Bij het schrijven van de bijdragen moet rekening worden gehouden met het “snelle” karakter van de website. Bezoekers “scannen” de kop en de tekst en willen bij lezing van de eerste woorden al begrijpen waar het over gaat. Dat betekent dat de kernboodschap al in de aanhef helder en pakkend verwoord moet zijn.
Heel belangrijk is ook dat de juiste trefwoorden worden toegekend. Het systeem helpt daarbij en geeft suggesties. Voor elke bijdrage moet in ieder geval gekozen worden uit de 9 vaste rubriekstrefwoorden. Het belang van trefwoorden zit ‘m in de terugvindbaarheid van de bijdrage via de verschillende zoekmachines: op de eigen website maar vooral ook via Google, Bing, Yahoo en andere. Ook is belangrijk dat steeds de locatie wordt opgegeven: plaats en provincie.
Bij het publiceren zorgt het systeem voor de juiste opmaak. Dat betekent dat teksten bij voorkeur ontdaan zijn van opmaakcodes. Is een tekst geschreven in Word of in Pages dan kunnen die codes worden verwijderd door de tekst te kopiëren naar kladblok (d.m.v. opslaan zonder opmaak). De simpele opmaak maakt ook dat er géén schema’s, streamers of voetnoten kunnen worden opgenomen.
Voor het toevoegen van beeld geeft het systeem de vereiste formaten en maximale resoluties weer. Vermeld steeds de naam van de fotograaf en regel vooraf de toestemming om de foto te mogen gebruiken. Standaard wordt één afbeelding bij de kop opgenomen (ook op de openingspagina), de overige afbeeldingen worden onderaan het artikel geplaatst.
NB. Als er door de auteur géén beeld wordt toegevoegd, koppelt het systeem automatisch een standaard-afbeelding aan de bijdrage.

Publiceren in overleg met de webredactie
Elke bijdrage wordt vóór publicatie gecontroleerd door de redactie op tekstuele aspecten en op de keuze van juiste trefwoorden. De definitieve toestemming tot publiceren kan dan ook alleen door de webredacteur worden gegeven. Het systeem biedt de mogelijkheid met de webredacteur via email van gedachten te wisselen. Om te kunnen publiceren dient een auteur zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de voorwaarden van deze website.

Social media
Bijdragen kunnen door de redactie, maar ook door de auteur zelf én door lezers worden “gedeeld” via de social media (met name LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+). Bovendien kunnen lezers op de website zelf commentaar leveren, onderaan elke bijdrage.
Het verdient aanbeveling met name Twitter, Facebook en Google+ te gebruiken als  “etalage”, om attentie te vragen voor een gepubliceerde bijdrage. LinkedIn heeft daarentegen meer het karakter van een ontmoetings- en discussieplatform van professionals (met name de eigen OOST Groep).

Nieuwsbrief
Met regelmaat stuurt de redactie een nieuwsbrief aan diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven. In die nieuwsbrief wordt attentie gevraagd voor een beperkt aantal speciaal geselecteerde bijdragen.  Het doel is om ontvangers naar de website te lokken.

Agenda
De agenda wordt apart bijgehouden en bevat aankondigingen van gebeurtenissen. De belangrijkste feiten worden vermeld op de openingspagina (boven in de rechter zijbalk), terwijl alle aankondigingen op een aparte pagina zijn te raadplegen.

 

Zie ook de voorwaarden.