Trefwoorden: Arnhem

Een monument is van nature een duurzaam gebouw. Het bouwwerk staat er al jaren of zelfs eeuwen en heeft daarom wat betreft materialen en bruikbaarheid inmiddels zijn duurzaamheid bewezen. Op het gebied van energiezuinigheid, isolatie en comfort valt er soms echter het nodige te verbeteren. Omdat we ook in een monument op een verantwoorde en comfortabele wijze moeten kunnen wonen en werken, zijn gemeenten over het algemeen bereid om mee te denken over oplossingen op dit gebied.

Artikel - Samenwerkingsve... - 04/15/2013 - 23:07 - reacties 0

Historische gebouwen zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar de geschiedenis van onze cultuur. In de vormen, constructies en materialen liggen onvervangbare waarden en informatie opgesloten die niet zijn vast te leggen in boeken, tekeningen of foto’s. Het spreekt haast voor zich dat we voorzichtig om moeten gaan met dit bijzondere archief.

Artikel - Samenwerkingsve... - 04/15/2013 - 22:50 - reacties 0

  Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland, ook wel bekend als ‘het steunpunt’, is door de provincie Gelderland gevraagd relevante, interessante en inspirerende artikelen via het internet te delen.  In dit eerste deel wordt stilgestaan bij een aantal van de belangrijkste informatiebronnen op het internet.

Artikel - Simon van den Bergh - 02/25/2013 - 17:41 - reacties 0

Op 13 december vond het door het Gelders Genootschap (GG) georganiseerde Symposium Transformatie militaire terreinen en gebouwen plaats. Een passender locatie dan Bunker Diogenes had GG hiervoor niet kunnen uitkiezen. Waar de meeste symposia een kwelling voor het zitvlees zijn, hadden in dit geval ogen, benen en brein het zwaar te voorduren. Hierbij mijn verslag van een bijzonder innovatief en inspirerend symposium.

Artikel - Harry Gerritsen - 12/17/2012 - 11:58 - reacties 3

  Met het boek “In Beeld - Monumenten van Geloof” brengt de RK Sint Eusebiusparochie in Arnhem alle Rooms-Katholieke kerken in de Gelderse hoofdstad in beeld. Het fotoboek bevat bijna 200 foto’s met een korte toelichting, van de huidige kerken van de parochie, van de kerken waarvan de parochie recent afscheid heeft moeten nemen en van kerken die niet meer bestaan, zoals de kleine Eusebiuskerk in het stadscentrum, waar al tientallen jaren een braak terrein ligt en de Pauluskerk waar inmiddels een woon-werk-schoolcomplex staat.

Nieuws - Simon Trommel - 12/12/2012 - 14:31 - reacties 0

Als je over de Amsterdamseweg in Arnhem rijdt, is de kans groot dat je op een gegeven moment wordt ingehaald door een supersonische invalidenwagen. Waarschijnlijk is het een bewoner van het Dorp. 

Artikel - Sofia Opfer - 12/02/2012 - 17:19 - reacties 1

Het behoud van beeldbepalende kerken is van groot belang voor gemeenten en haar inwoners, niet alleen voor parochianen. Maar het in stand houden kan alleen met bestuurlijk commitment van meerdere betrokken overheden. In Arnhem heeft de Eusebiusparochie daar met succes mee geëxperimenteerd. En bij bestuurlijk commitment gaat niet om de vraag naar geld, maar om nieuwe oplossingen. De werkwijze staat inmiddels bekend als de

Artikel - Simon Trommel - 11/29/2012 - 13:57 - reacties 1

Tot eind november 2012 konden in Arnhem zienswijzen worden ingediend tegen het plan om in de wijk Lombok een ondergrondse supermarkt te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders zal vervolgens een besluit nemen over de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan.

Artikel - Luuk Oost - 11/26/2012 - 21:57 - reacties 4

Op donderdagmiddag 13 december 13.00 uur tot 18.00 uur 2012 organiseert het Gelders Genootschap in samenwerking met het Gelders Archief een bijzonder symposium over transformatie en hergebruik van (militaire) gebouwen en terreinen.

Nieuws - Maricke Hiddink - 11/07/2012 - 11:42 - reacties 0

Duizenden kerken komen de komende decennia vrij in Nederland, waarvan honderden in het oostelijk landsdeel. Dat leidt soms tot heftige emoties, stond onlangs weer in Trouw.  Die emoties maken met de vastgoedcrisis en de betrokkenheid van meerdere overheden het herbestem- men van kerken een complex proces. Draagvlak is van belang om te slagen.

Artikel - Simon Trommel - 11/02/2012 - 14:25 - reacties 0