Trefwoorden: cultuurhistorie

De identiteit van steden, dorpen en platteland in de Provincie Gelderland wordt in hoge mate bepaald door het erfgoed uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Gelderland was immers een van de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Artikel - Karin van Zandvoort - 02/11/2014 - 16:35 - reacties 0

In de praktijk blijkt regelmatig dat monumenteneigenaren vaak niet weten dat het interieur van hun pand ook onder de bescherming valt. De constructie (bouwhistorie) en de interieurafwerking van een gebouw bevatten echter veel informatie over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis. Vaak zijn ze ook kunsthistorisch waardevol. Het laatste decennium is steeds meer onderzoek gedaan naar aspecten van historische interieurs Het Jaar van het Interieur (2001) heeft een belangrijke impuls gegeven aan de informatievoorziening over dit onderwerp.

Artikel - Karin van Zandvoort - 02/11/2014 - 08:59 - reacties 0

Sinds januari van dit jaar heeft het Gelders Genootschap samen met ingenieursbureau NIBAG uit Hengelo gewerkt aan een kleine 20 haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van het vinden van nieuwe functies voor een uiteenlopend aantal soorten monumenten.

Artikel - Karin van Zandvoort - 12/04/2013 - 11:44 - reacties 0

Samenwerkingsverband Cultuurhistorie levert input voor debat in aanloop naar raadsverkiezingen 2014  

Nieuws - Karin van Zandvoort - 12/04/2013 - 11:28 - reacties 0

Herbestemming van monumentale en karakteristieke objecten is voor Gelders Genootschap geen nieuw onderwerp. Het transformeren van leegkomende en leegstaande objecten is van alle tijden en wij komen dit in elke verschijningsvorm tegen in ons vakgebied. Al jarenlang waarderen we objecten en begeleiden we transformatieprocessen. Maar de schaalgrootte van de leegstand en de moeizame processen die ermee gepaard gaan, vroegen om een nieuwe methodiek.

Nieuws - Karin van Zandvoort - 08/07/2013 - 13:05 - reacties 0

  Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland, ook wel bekend als ‘het steunpunt’, is door de provincie Gelderland gevraagd relevante, interessante en inspirerende artikelen via het internet te delen.  In dit eerste deel wordt stilgestaan bij een aantal van de belangrijkste informatiebronnen op het internet.

Artikel - Simon van den Bergh - 02/25/2013 - 17:41 - reacties 0

In Museum TwentseWelle wordt momenteel de Twentse Rituelenkar gepresenteerd. Onlangs hielden kunstenaars Nynke Deinema en Caroline de Roy van Stichting Tijdelijk Zicht een zoektocht naar echte Twentse Rituelen. Hiervoor hebben zij bezoekers van TwentseWelle gevraagd naar hun mening. De meest uiteenlopende rituelen kwamen naar voren, zoals foekepotterij, het meebrengen van de bruidskoe door de bruid of het alom bekende Vlöggeln in Twente. De Rituelenkar hoort bij het kunstproject Van Hollandse jenever tot Papegaaienvrouw.

Agenda-item - Marianne Lahr - 01/14/2013 - 11:27 - reacties 0

In het Infocentrum IJssel Den Nul stromen informatie over natuur, water en cultuurhistorie bijeen. Bezoekers kunnen dit ontdekken en beleven door te voelen en laatjes te openen in de expositie, onderzoeken en knutselen in het seizoenslab en beleven in het gebied rondom het gebouw. De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed organiseert op 22 januari een lezing door Rob Vermeulen over de ontwikkeling van de baksteenindustrie na 1850. Van hard ambachtelijk werk tot en met de mechanisatie.

Agenda-item - Marianne Lahr - 01/10/2013 - 11:06 - reacties 0

Elke zondag om 13.30 kan men gratis meewandelen met een parkgids door het Arnhemse Park Sonsbeek. De gidsen vertellen over de vele soorten planten en dieren die in het park te vinden zijn, de cultuurhistorische achtergronden en de kenmerken van de Engelse landschapsstijl waarin het park is aangelegd, zoals de kronkelende paden en steeds wisselende uitzichten. Bij elke bezienswaardigheid hoort een verhaal, een geschiedenis, een anekdote. Iedere tweede zondag van de maand is de wandeling geënt op een specifiek thema.

Agenda-item - Marianne Lahr - 01/10/2013 - 10:42 - reacties 0

Deel 6 uit de reeks De Grensverleggende Stad, een samenwerking tussen LUX en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN), is gewijd aan Nieuwe cultuurhistorie. In de oudste stad van Nederland neemt cultuurhistorie een belangrijke plaats in. Maar wat is nu iconisch voor Nijmegen en hoe zorgen we ervoor dat die betekenisvolle elementen behouden blijven in de Nijmeegse identiteit? De gemeente Nijmegen werkt aan een nieuwe nota cultureel erfgoed waarin deze vragen worden beantwoord.

Agenda-item - Marianne Lahr - 11/26/2012 - 11:47 - reacties 0