Trefwoorden: Herbestemming

100% Mode is gebiedstransformatie in de Arnhemse wijk Klarendal, een wijk ooit gebouwd voor arbeiders aan de spoorweg. Eind vorige eeuw was deze verloederd tot achterstandswijk. De winkels die vroeger aan de Klarendalseweg zaten, zijn in de afgelopen decennia voor het merendeel verdwenen. Het initiatief om van de ‘probleemwijk’  Klarendal een creatief centrum te maken komt van de buurtbewoners, die graag de bedrijvigheid van vroeger terug wilden in hun oude arbeiderswijk.   

Voorbeeld - Mascha van Damme - 07/22/2011 - 10:46 - reacties 1

Sinds januari van dit jaar heeft het Gelders Genootschap samen met ingenieursbureau NIBAG uit Hengelo gewerkt aan een kleine 20 haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van het vinden van nieuwe functies voor een uiteenlopend aantal soorten monumenten.

Artikel - Karin van Zandvoort - 12/04/2013 - 11:44 - reacties 0

Het Architectuur Centrum Nijmegen organiseert een rondleiding over het Limosterrein. Het betreft de herontwikkeling van een kazernegebied nabij het centrum van Nijmegen. Het voorheen afgesloten kazerneterrein is van rand tot rand heringericht als een stadslandgoed met daarin verschillende gebouwencomplexen: monumentale gebouwen worden afgewisseld met eigentijdse nieuwbouw.

Agenda-item - Marianne Lahr - 02/26/2013 - 11:28 - reacties 0

Het Apeldoorns Architectuurcentrum Bouwhuis begint dit jaar met een urgente en relevante ruimtelijke vraagstelling: hoe komen we uit de impasse van grootschalige leegstand? Schuiven we het steeds voor ons uit en wachten we op de markt of beginnen we ergens kleinschalig vanuit een groeimodel, waaraan geleidelijk verschillende partijen zich gaan committeren?

Agenda-item - Marianne Lahr - 01/25/2013 - 11:23 - reacties 0

De Arnhemse RK Eusebiusparochie heeft twee kerken verkocht. De gebouwen zijn vrijdag 19 oktober getransporteerd bij de notaris. Hiermee komt een eind aan een lang traject dat parochianen, kerk, gemeente, provincie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen tot een goed einde hebben gebracht, door samenwerking en transparantie. Het zijn de eerste gebouwen die overgedragen worden uit een vastgoedportefeuille van ruim tien gebouwen, in een uniek proces, dat bekend staat als de Arnhemse methode. In een serie van vijf artikelen lichten we die methode toe op deze site.

Nieuws - Rolf Muller - 10/19/2012 - 12:41 - reacties 1

Toen ik zo links en rechts een oproep deed op zoek naar langdurig braakliggende terreinen in kernen, werd ik van verschillende kanten gewezen op de locatie van de Kleine Eusebius, aan de westrand van het centrum van Arnhem.

Column - Simon van den Bergh - 09/24/2012 - 10:47 - reacties 1

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben deze week een besluit genomen over de ontwikkeling van luchthaven Twente. De aanbesteding kan volgens de gemeenteraad en Provinciale Staten in gang worden gezet.

Nieuws - Harry Gerritsen - 04/05/2012 - 11:33 - reacties 1

Van 27 t/m 30 maart 2012 is de Cultuur4daagse gehouden. Hier is de basis gelegde voor het nieuwe Cultuurplan 2013-2016. De thema's ruimtelijke kwaliteit en herbestemming zijn op dag 4 uitgebreid belicht. Lees meer in de Livereports

Nieuws - Cora van Oorschot - 04/03/2012 - 20:49 - reacties 0

Ook de plannen voor de kanaaloevers in Apeldoorn hebben een stevige tik gekregen van de crisis. De bouw van de 'Schatkamer van Zuid' kan nu echter van start gaan. Het plan omvat veel minder woningen dan aanvankelijk bedoeld, maar dankzij extra bijdragen van de provincie en de gemeente, het schrappen van de parkeergarages en de keuze voor een zo gestandaardiseerd mogelijke bouwsystematiek is de exploitatie toch rondgekomen. De provincie wil de extra exploitatiesubsidies wel getoetst zien aan de EU regels voor staatssteun.

Artikel - Maarten de Vletter - 10/03/2011 - 11:18 - reacties 0

Voorbeeld - Mascha van Damme - 01/07/2011 - 13:45 - reacties 0