Trefwoorden: landschap

Stichting IJsselhoeven organiseert op twee avonden en een middag een Theatertocht Erfgenamen. Bertus Menkveld heeft studie gemaakt van de geschiedenis van de Eesterenk en de uiterwaarden in Gorssel en Wilma Makkink heeft stukjes van deze informatie verwerkt in de theateruitvoering Erfgenamen. Samen met Paul Zoerink en een groot aantal bewoners uit de buurt is een wagenspel ontstaan dat in vogelvlucht door de geschiedenis gaat en enkele erfgenamen uit het verleden tot leven brengt. Dat zijn bijvoorbeeld de dikke hertog van Slot Nijenbeek, Napoleon en de militairen van de IJssellinie.

Agenda-item - Marianne Lahr - 08/17/2012 - 14:17 - reacties 0

De A348 / N348 van Zutphen naar Arnhem, of omgekeerd zo u wilt... Een prachtige weg die de diversiteit en grandeur laat zien van deze regio; het coulissen landschap van de IJssel aan de ene kant en de paarse beuken en de vorstelijke Veluwerand aan de andere kant.

Artikel - Anook Cléonne Visser - 07/12/2012 - 10:28 - reacties 0

Het jaarverslag 2011 van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen (GLGK) is in april vastgesteld door de directie en in mei goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  Naast een financieel overzicht biedt het Jaarverslag 2011 een prima beeld van de activiteiten van deze Stichting.

Nieuws - Harry Gerritsen - 06/18/2012 - 20:05 - reacties 0

Vrijdag 1 juni wordt de website Streekeigentijdserf.nl geopend door de vice voorzitter van het Prins Bernhard Cultuu

Nieuws - Christel Steentjes - 05/31/2012 - 09:16 - reacties 0

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel over het eerste eigen Gelderse natuur- landschapsbeleid gepresenteerd. Het beleid heeft drie pijlers: zorgvuldig omgaan met natuur en landschap, maatschappelijke betrokkenheid vergroten en de ambities met natuur en landschap realistisch en betaalbaar houden. 

Nieuws - Henk Jense - 05/10/2012 - 15:55 - reacties 0

Onder de titel “Gelderland anders” heeft de provincie Gelderland ingezet op een interactief proces om tot een nieuwe structuurvisie te komen. Blauwdrukplanning is in deze dynamische tijd immers niet meer gewenst. De provincie wil naar CoCreatie, een mooie verwijzing naar RO-Gedeputeerde Co Verdaas door zijn collega Conny Biezen.

Artikel - Harry Gerritsen - 04/16/2012 - 14:14 - reacties 2

Van juni t/m september staat Gelderland het in het teken van 'Gelegerd in Gelderland': een drie maanden durend erfgoedfestival met volop aandacht voor het militaire verleden van de provincie. Het festival bestaat uit een groot aantal activiteiten, zoals tentoonstellingen, nagespeelde veldslagen, concerten, belegeringen van kastelen, boekpresentaties, wandel- en fietsroutes en lezingen.

Agenda-item - Marianne Lahr - 04/12/2012 - 20:16 - reacties 0

Schuren in Oost-Nederland, ze zijn er in allerlei vormen en maten. Soms draagt een schuur, hoe vervallen en verweerd ook, bij aan een visuele kwaliteit, maar soms ook aan een verrommeling van het landschap. Zo zijn er relatief kleine schuren en  talloze oude (fiets)schuren naast huizen die op de één of andere manier één geheel vormen met het huis en of de omgeving. Wat maakt het nou dat dit soort van schuren niet voor verrommeling zorgen, maar wel bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Is het de kleinschaligheid, het mos dat op de daken groeit of het hout dat verweerd is?! 

Column - Charlotte Kasbe... - 04/03/2012 - 20:49 - reacties 0

Daar waar de grote rivieren in hun vruchtbare delta botsen tegen de stuwwal van hoge zandgronden vindt men enkele van de mooiste plekjes van Nederland. De zuidrand van de Veluwe is niet alleen landschappelijk de moeite waard, er is ook veel moois gebouwd.

Voorbeeld - joepvanderveen@... - 09/21/2010 - 11:47 - reacties 0

Een dialoog tussen provincie en gemeenten over windturbines - De klimaat- en energiecrisis is nog niet opgelost. We zullen daar nog veel voor moeten doen. Windturbines zijn één van de middelen om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie. Op dit moment zijn vier windparken operationeel in Gelderland. Daarnaast zijn er in vele andere gemeenten projecten gestart. Op rijksniveau wordt de windenergiedoelstelling voor Nederland verhoogd. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk gevolgen voor de Gelderse doelstellingen.

Artikel - de redactie - 06/17/2010 - 16:18 - reacties 0