Trefwoorden: natuur

Radboud Magazine, het kwartaalblad voor alumni en relaties van de Radboud Universiteit Nijmegen, omvat dit keer twee interessante hoofdartikelen. Het eerste gaat over alumnus Lisette Pelsers, de nieuwe directeur van het Kröller-Müller Museum en het tweede over (de afbraak van) de Nederlandse natuur. Een korte beschouwing van beide artikelen.  

Nieuws - Harry Gerritsen - 10/03/2012 - 08:09 - reacties 0

In nummer 3 van het kwartaaltijdschrift ‘Mooi Gelderland’ van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen (GLGK) staat een uitgebreid artikel over de bezuinigingen op natuur. Directeur Peter van den Tweel begrijpt dat er door de crisis bezuinigd moet worden, maar de maatregelen van het Rijk zijn wel heel ingrijpend. GLGK pakt dit op door haar onafhankelijkheid te versterken

Nieuws - Harry Gerritsen - 08/31/2012 - 09:28 - reacties 0

De A348 / N348 van Zutphen naar Arnhem, of omgekeerd zo u wilt... Een prachtige weg die de diversiteit en grandeur laat zien van deze regio; het coulissen landschap van de IJssel aan de ene kant en de paarse beuken en de vorstelijke Veluwerand aan de andere kant.

Artikel - Anook Cléonne Visser - 07/12/2012 - 10:28 - reacties 0

Het Artist In Residence project in het Nijmeegs Besiendershuis was afgelopen maanden toevertrouwd aan het Natuurmuseum Nijmegen. Twee maanden is er gefilosofeerd over het thema van de natuur in de stad, onder pakkende titel: Wildernis aan de Waal.

Artikel - Maarten de Vletter - 07/04/2012 - 19:46 - reacties 0

Het jaarverslag 2011 van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen (GLGK) is in april vastgesteld door de directie en in mei goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  Naast een financieel overzicht biedt het Jaarverslag 2011 een prima beeld van de activiteiten van deze Stichting.

Nieuws - Harry Gerritsen - 06/18/2012 - 20:05 - reacties 0

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel over het eerste eigen Gelderse natuur- landschapsbeleid gepresenteerd. Het beleid heeft drie pijlers: zorgvuldig omgaan met natuur en landschap, maatschappelijke betrokkenheid vergroten en de ambities met natuur en landschap realistisch en betaalbaar houden. 

Nieuws - Henk Jense - 05/10/2012 - 15:55 - reacties 0

De website OOST heeft de begrippen ‘ruimtelijke kwaliteit’ en ‘cultuur’ als thema gekozen. Is ‘natuur’ als tegenhanger van ‘cultuur’ misschien ook niet een thema voor deze website? Heeft natuur automatisch ruimtelijke kwaliteit of is die kwaliteit per definitie het gevolg van cultuur? Overpeinzingen in het kader van de schoonheid van oostelijk Nederland.  

Column - Harry Gerritsen - 04/09/2012 - 16:47 - reacties 0

‘Kernkwaliteit’ is het sleutelbegrip in het beleid voor de Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat in deze landschappen nauwkeurig omschreven kwaliteiten beschermd en ontwikkeld worden. Maar wat zijn die kwaliteiten, hoe zien ze er uit en wat wordt gedaan om ze te behouden? Elke maand bezoekt Gelders Bouwmeesterschap een van de vijf Nationale Landschappen van Gelderland: Winterswijk, Graafschap, Veluwe, Gelderse Poort en Rivierengebied. Dit keer de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Graafschap.  

Artikel - de redactie - 04/22/2010 - 13:35 - reacties 0

Het prachtige natuurgebied De Millingerwaard maakt deel uit van de Gelderse Poort (zie artikel Spel van rivier en wal in Gelderse Poort op deze website ). Het gebied ligt voorbij Nijmegen tegen de Duitse grens, in een meander aan de zuidkant van de Waal bij de dorpen Millingen a/d Rijn en Kekerdom. Het is de eerste uiterwaard na het splitsingspunt Pannerdensche Kop. Daar verdeelt het water van de Boven-Rijn zich over de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Voorbeeld - de redactie - 02/22/2010 - 15:53 - reacties 1

‘Kernkwaliteit’ is het sleutelbegrip in het beleid voor de Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat in deze landschappen nauwkeurig omschreven kwaliteiten beschermd en ontwikkeld worden. Maar wat zijn die kwaliteiten, hoe zien ze er uit en wat wordt gedaan om ze te behouden? Elke maand bezoekt Gelders Bouwmeesterschap een van de vijf Nationale Landschappen van Gelderland: Winterswijk, Graafschap, Veluwe, Gelderse Poort en Rivierengebied. Dit keer de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Gelderse Poort. Mark Hendriks

Artikel - de redactie - 02/15/2010 - 09:34 - reacties 0