Trefwoorden: ruimtelijke ordening

Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland helpt gemeenten op weg met gratis quick scanHet borgen van cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening is een belangrijke pijler van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Na de aanpassing van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) per 1 januari 2012 zijn gemeenten gehouden om cultuurhistorische waarden nadrukkelijk af te wegen bij het vaststellen van ruimtelijk beleid.

Nieuws - Karin van Zandvoort - 05/13/2014 - 12:38 - reacties 1

Waterschappen zijn op zoek naar synergie in de ruimtelijke ordening. Zij zitten steeds vaker in een vroegtijdig stadium met gemeenten en provincies aan tafel om de door hen te behartigen belangen te laten meespelen in ruimtelijke planprocessen. In het tijdschrift het Waterschap van deze maand staat het artikel “Ruimtelijke ordening gebaat bij synergie”. In dat artikel worden een aantal voorbeelden belicht waaruit blijkt dat de gekozen aanpak meerwaarde biedt.

Nieuws - de redactie - 11/16/2012 - 14:04 - reacties 0

Onder de titel “Gelderland anders” heeft de provincie Gelderland ingezet op een interactief proces om tot een nieuwe structuurvisie te komen. Blauwdrukplanning is in deze dynamische tijd immers niet meer gewenst. De provincie wil naar CoCreatie, een mooie verwijzing naar RO-Gedeputeerde Co Verdaas door zijn collega Conny Biezen.

Artikel - Harry Gerritsen - 04/16/2012 - 14:14 - reacties 2

Op donderdag 22 maart is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit bekend gemaakt. Een vakjury koos deze uit tien genomineerde projecten.

Nieuws - Harry Gerritsen - 04/02/2012 - 12:17 - reacties 0

De kranten stonden er vorige week vol mee. Minister Schultz van Haegen heeft de nieuwe ontwerp-structuurvisie infrastructuur en ruimte gepresenteerd. ‘Het roer moet om in de gebiedsontwikkeling’ zei ze al enkele maanden geleden. Kort gezegd moet er minder overheidsbemoeienis zijn met de ruimtelijke ordening, meer markt en meer decentralisatie van taken naar provincies en gemeenten.

Artikel - de redactie - 06/21/2011 - 07:07 - reacties 0

Sietske Heddema is geboren in Zwolle en heeft haar opleiding gevolgd aan de TU in Delft. Zij heeft destijds bewust gekozen voor een architectuuropleiding met sterke affiniteit voor de grote stedenbouwkundige schaal. Deze opleiding was destijds sterk op het ontwerpen gericht. Haar eerste werkkring had ze bij het bureau Kuiper Compagnons, waar ze aan het bekende plan Kattenbroek voor Amersfoort mocht ontwerpen in het team van Ashok Bhalotra.  

Artikel - de redactie - 11/12/2010 - 17:24 - reacties 0

In gesprek met Gerard Alberts en Piet Vermeer, specialisten ruimtelijke ordening van de gemeente Putten. De heren Alberts en Vermeer zijn samen verantwoordelijkheid voor het beleid Ruimtelijke Ordening in de kern Putten. Ze vormen een waar duo: het lukte niet om een afspraak te maken met de een zonder de ander. Ze stonden erop het interview met zijn tweeën te geven.

Artikel - de redactie - 09/22/2010 - 16:08 - reacties 0

In gesprek met Jan Schreurs, ruimtelijk strateeg in het landelijke gebied van Nunspeet- Jan Schreurs is geboren in Oosterwolde (Gld). Zijn ouders hadden een boerderij met zeven koeien, voor die tijd een klein agrarisch bedrijfje. Een grote boer had twaalf koeien. Zijn vader had de boerderij niet van harte, meer uit nood geboren. Vader Schreurs kwam uit een timmermansfamilie maar miste de gave om vakman te worden. Zoon Jan had die gave wel, maar is per ongeluk in de ruimtelijke ordening terecht gekomen.

Artikel - de redactie - 09/07/2010 - 07:02 - reacties 0

Een dialoog tussen provincie en gemeenten over windturbines - De klimaat- en energiecrisis is nog niet opgelost. We zullen daar nog veel voor moeten doen. Windturbines zijn één van de middelen om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie. Op dit moment zijn vier windparken operationeel in Gelderland. Daarnaast zijn er in vele andere gemeenten projecten gestart. Op rijksniveau wordt de windenergiedoelstelling voor Nederland verhoogd. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk gevolgen voor de Gelderse doelstellingen.

Artikel - de redactie - 06/17/2010 - 16:18 - reacties 0

Als één van de eerste gemeenten in Nederland zet Arnhem de stap richting de Ruimtelijke Ordening door een Cultuurhistorische Hoofdstructuur te ontwikkelen. Arnhem is rijk aan cultuurhistorie, maar wat is daarvan nu echt van belang op het niveau van de stad? Het sleutelwoord is focus. Focus aanbrengen in die schat aan waardevolle elementen uit het cultuurhistorische erfgoed.

Artikel - de redactie - 05/24/2010 - 15:23 - reacties 0