Trefwoorden: provincie gelderland

  Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland, ook wel bekend als ‘het steunpunt’, is door de provincie Gelderland gevraagd relevante, interessante en inspirerende artikelen via het internet te delen.  In dit eerste deel wordt stilgestaan bij een aantal van de belangrijkste informatiebronnen op het internet.

Artikel - Simon van den Bergh - 02/25/2013 - 17:41 - reacties 0

Vanmiddag heeft een groot deel van de redactie van Oost afscheid genomen van hoofdredacteur Henk Jense en van elkaar. Daarbij waren ook een aantal auteurs aanwezig. Met veel plezier hebben we samen aan de opbouw van een website gewerkt en - zoals ook blijkt uit een brief van de Stichting Oost aan de auteurs - met behoorlijk veel succes. In een beperkt aantal maanden heeft de website 10.000 unieke bezoekers getrokken. Inmiddels zullen dat er wel veel meer zijn. De redactie was op de goede weg.

Nieuws - Harry Gerritsen - 12/27/2012 - 21:04 - reacties 0

De provincie Gelderland heeft onlangs het nieuwe beleidsprogramma cultuur en erfgoed 2013-2016 vastgesteld. In dit programma, Gelderland Cultuurprovincie!, staan de uitgangspunten en de aanpak voor de komende vier jaar. De provincie nodigt partners uit om het cultuur en erfgoed samen vorm te geven. De provincie heeft niet alleen een nieuw beleid voor cultuur en erfgoed, ook wordt het beleid op een nieuwe manier uitgevoerd.

Nieuws - Harry Gerritsen - 12/10/2012 - 17:38 - reacties 0

"Wonen met kwaliteit. Inspriratie en toewijding" is een prachtige publicatie van de provincie Gelderland. In het boek staat ruimtelijke kwaliteit bij wonen centraal. Door demografische ontwikkelingen verschuift het accent bij wonen naar kwalitatieve aspecten. In het voorwoord wordt gewezen op de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad en het creëren van de woonmilieus van morgen op de juiste locaties. Wonen wordt in dit boek in de breedte onderzocht.

Nieuws - de redactie - 11/26/2012 - 09:52 - reacties 0

De 250 miljoen euro die het Rijk jaarlijks wil bezuinigen op infrastructurele projecten mag niet ten koste gaan van de A1, A15 en N35. Daarvoor is het belang van deze wegen voor de bereikbaarheid en economie voor deze regio, maar ook voor Nederland als belangrijke wegverbinding naar Duitsland te groot.

Nieuws - de redactie - 11/23/2012 - 14:58 - reacties 0

Op 25 oktober jl. werd het hoogste punt van de nieuwe Stadsbrug Nijmegen “De Oversteek” bereikt. De nieuwe verbinding, die een verbeterde bereikbaarheid van Nijmegen mogelijk moet maken, begint duidelijke contouren te krijgen. Is met het bereiken van het hoogste punt ook het hoogtepunt van deze operatie een feit, of moet het mooiste nog komen?

Artikel - Harry Gerritsen - 10/30/2012 - 11:29 - reacties 0

Op donderdag 25 oktober 2012 organiseerde de provincie Gelderland het Gelderland Wooncongres ‘Impuls voor de Woningmarkt’. Bij dit congres stonden nieuwe initiatieven voor de woningmarkt centraal. Deze bijeenkomst was helemaal volgetekend door een overgrote belangstelling. Een bijzonder aspect bij deze bijeenkomst is dat de inhoudelijke opbrengsten zullen worden meegenomen in de

Artikel - Harry Gerritsen - 10/25/2012 - 21:14 - reacties 0

Uit recent onderzoek in opdracht van zeven waterschappen is gebleken dat ruim 500 kilometer dijk, met name in Oost-Nederland, wordt bedreigd met instorting. In het bovenrivierengebied zijn de dijken niet stabiel genoeg. Bij hoogwater bestaat het gevaar dat kwelwater het zand van de dijk weg kan spoelen. Dat verschijnsel wordt door technici ‘piping’ genoemd.

Nieuws - Harry Gerritsen - 10/16/2012 - 07:48 - reacties 1

De Gelderse Statenvergadering besluit op 7 november a.s. over het voorstel van Gedeputeerde Staten om € 5,6 miljoen aan subsidie beschikbaar te stellen voor de treinverbinding Arnhem-Emmerich. Grensoverschrijdend wonen, werken, winkelen, studeren en recreëren moet volgens GS gemakkelijker worden.

Nieuws - Harry Gerritsen - 10/10/2012 - 11:07 - reacties 0